fredag 16 september 2011

Idéskiss till projektplan och förslag till tidsplan:

Valet av ämne är viktigt inte minst för att du ska känna att det är givande att jobba med det under så lång tid som du nu förväntas göra.
Vilket ämne har du valt att arbeta med?
Eftersom jag läser småföretagande B, så har jag inte direkt något val haha! Däremot så har jag och karolina valt att starta ett företag, vars syfte är att anställa ungdomar som är i behov av extrajobb och sedan finna dessa åt dem. Alltså blir vi som ett bemanningsföretag för ungdomar som ger dem lite hjälp i arbetslivet.

Att avgränsa ditt ämne är viktigt då det annars kan vara svårt att nå ett resultat.
Hur har du valt att avgränsat ditt ämne?
Ja, vi ska fokusera på att ge ung jobb, däremot så varierar jobben. Vi ska alltså endast vara ett tjänsteföretag.

Projektarbetet förväntas ge fördjupade kunskaper om något ämne inom din studieinriktning.
Hur fördjupar ditt projektarbete dina kunskaper inom din studieinriktning?
Jag läser företagsekonomi och att faktiskt driva ett företag kommer ge med en klar och tydlig insyn hur det fungerar på riktigt och inte bara i teori. Många brukar påpeka att det är väldigt annorlunda att läsa om det och faktiskt göra det. Jag kommer få lösa problem som man möter inom eget företagande och lära mig att lösa dem samtidigt som jag ständigt måste tänka på att driva företaget framåt. Jag tror denna kurs kommer vara en utav de mest lärorika jag någonsin tagit.

Vad är det du ska göra? Förklara kortfattad din projektidé.
Jag ska tillsammans med Karolina, starta ett bemanningsföretag som ordnar billig personal åt företagsfester och event. Varför personalen är så billig är för att vår personal ska bestå utav unga människor som därför inte förväntar sig så mycket i lön. Vi kommer alltså försöka hjälpa unga att hitta extraarbete och eftersom det är så stor brist på detta just nu hoppas vi att vi kan ta oss igenom denna motgång.

Hur man utformar sin undersökning kan ha stor påverkan på vad man kommer fram till.
Hur ska du gå tillväga?
Vi har redan skickat ut två olika undersökningar. En till olika företag för att se vilket intresse det finns hos dem som KUNDER, sedan har vi skickat ut en fråge-enkät till ungdomar genom ”surveymonkey” och ”facebook” för att undersöka intresset hos dem som ANSTÄLLDA. Intresset är stort på båda håll och vi planerar ännu en undersökning.

Vilken litteratur ska du läsa? Ge 3 exempel på titlar du tänkt dig att börja med.
Vi tänkte läsa på om bokföring, genom att kolla igenom förra årets kurslitteratur ”Ekonomi 2000”. Sedan tänkte vi även läsa en bok om eget företagande och entreprenörskap, vi har tyvärr inte valt vilken än.

Vilka fakta ska stå som bas för arbetet. Ska du göra någon undersökning?
Vi har som sagt redan gjort två undersökningar och utformat den tredje.

Hur ska resultaten redovisas? Vilken typ av slutprodukt har du tänkt dig? Hur ska den utformas?
Resultatet redovisas genom en rapport, samt genom de inlägg om process på bloggen. Även slutprodukten- företagets produktivitet och vinst visar hur projektet/UF-företaget gick.

Hur har du och hur ska du använda din blogg/loggbok för att redovisa arbetsprocessen så tydligt som möjligt? (Titta gärna vad det står i betygskriterierna)
Jag försöker uppdatera bloggen så mycket som möjligt eftersom det också är så mycket som händer. Jag försöker beskriva våra tankar och idéer så väl som möjligt, men också analysera vilka motgångar som vi kan förvänta oss. Jag lägger även upp undersökningar och bilder i bloggen så man får följa vårt arbete så väl som möjligt!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar